Presentació

Primer any intens, desenvolupant l'app de ressenyes d'escalada amb motivació i il·lusió...